تبلیغات
اخبار کشتی کج_افسانه کشتی شان مایکلز_دانلود مسابقات کشتی کج - معرفی چند فن کشتی
اخبار کشتی کج_افسانه کشتی شان مایکلز_دانلود مسابقات کشتی کجمعرفی چند فن کشتی

1.  sweet chin music
زننده فن: shawn michaels
این فن که به معنی موسیقی شیرین چانه می باشد
ابتدا پای راست (پای قوی تر) را جلو گذاشته و طوری می ایستیم که پهلویمان رو به حریف باشد سپس پای چپ را به صورت جهشی به پای راست نزدیک می کنیم و بلافاصله پای راست را تا صورت حریف بلند می کنیم و همزمان با بدن خود به سمت پایین می رویم (تا پایمان راحت تر با لا بیاید) و با یک حرکت چرخشی کمر با کف پا به صورت حریف ضربه می زنیم.
نکات
1.برای اینکه با کف پا ضربه بزنید نوک پنجه ی پای خود را به سمت جلو بکشید.
2.این حرکت بدون جهش اولیه به درستی انجام نمی شود.
3.بعد از ضربه اگر از حالت تعادل خارج شدید از دستان خود کمک بگیرید.....بقیه در ادامه مطلب

 scw

scw

 


٢.زننده فن : آندرتیکر

ابتدا با دست راست طرف راست گردن حریف را گرفته و با دست چپ پهلو یا زید پهلو حریف را می گیریم و کمی کمر خود را به سمت راست خم می کنیم و همزمان با دست و کمر حریف را سر و ته می کنیم و بلافاصله دست هایمان را روی کمر حریف قلاب می کنیم(انتهای سر حریف باید روی زانو های شما باشد) و حریف را محکم می گیریم در اینجا فقط کافی است تا با زانو ها روی زمین بیفتیم و حریف را به سمت جلو رها کنیم.

نکته ها
1. هرگز این فن را به افراد نا وارد نزنید چرا مه فقط با یک حرکت پا در هنگام بلند کردن حریف ممکن است صدمات بدی به شما و حریف وارد شود
2.دقت کنید که در این فن حریف باید کاملا همکاری دهد(به طور صد در صد)
3. این فن را تا به حال فقط آندرتیکر توانسته ضد فن کند
4.دقت کنید که حریف باید کاملا رو به روی شما بایستد
5.اگر سر حریف از زانو های شما پایین تر قرار گرفت بهتر است از ادامه فن منصرف شوید(زیرا ممکن است گردن حریف بشکند!

 

٣.زننده فن : the rock

ابتدا دست راست حریف را بلند کرده و روی شانه خود قرار می دهیم (سعی کنید شانه شما به زیر بغل حریف بچسبد) سپس دست راست خود را روی شانه چپ حریف قرار می دهیم و با دست دیگر کمر حریف را می گیریم و کمی زانو های خود را خم کرده و به سرعت راست می کنیم و همزمان حریف را از زمین بلند کرده (با کمک دست ها) و پای چپ خود را از زمین جدا کرده و با حریف به زمین می خوریم.
نکته ها
1. هنگام زمین خوردن صورت خود را به سمت چپ بگیرید
2. به هیچ وجه زانو های خود را خم نکنید
٣.angle slam
زننده فن: kurt angle

ابتدا با دست چپ مچ دست چپ حریف را گرفته و با یک حرکت چرخشی سر خود را کمی پایین تر از زیر بغل حریف قرار داده و همزمان با دست راست ران حریف را می گیریم حالا زانو راست را خم کرده و هم زمان با راست کردن آن 180 درجه از سمت راست به عقب چرخش کرده (هنگام چرخش برای زمین زدن حریف باید پای راست از زمین جدا شده و روی پای چپ بچرخیم) از این جا به بعد وزن حریف کار زمین خوردن را انجام می دهد.

نکات:
1.هر چقدر دست چپ خود را از مچ بالا تر بگیریم بلند کردن حریف سخت تر می شود.
2. تمام این فن حتما باید در حال چرخش زده شود.
3. این فن را هم از جلو و هم از پشت اجرا می کنند.
4.هنگام چرخش به عقب برای شتاب گرفتن و از دست ندادن تعادل دست راست (که ران حریف را با آن گرفته ایم) با شتاب و همسنگ با بدن به عقب بچرخانید.

۴.
sideslam
زننده فن: اکثر سوپر استار ها


ابتدا پای راست خود را جلو گذاشته و دستان خود را زیر باسن حریف قلاب کرده(دست راست مچ دست چپ را محکم می گیرد) در این حالت کمر خم شده و شانه تا حد ممکن به حریف نزدیک می شود. حالا زانو پای راست را کمی خم کرده و همزمان با راست کردن آن با تمام بدن و با یک حرکت سریع دست حریف را از زمین جدا کرده و به سرعت 180 درجه به عقب گردش کرده و حریف را به رمین می کوبیم.

نکات:
1سرعت در این فن حرف اول را می زند.
2برای زمین کوبیدن حریف دو حالت وجود دارد یک اینکه خود ثابت بایستیم دو اینکه با حریف به زمین بخوریم
3اگر می خواهید با حریف به زمین بخورید باید پای راست خود را از زمین بلند کنید
۵.batista Bomb
زننده فن: باتیستا و...

ابتدا سر حریف را بین دو پای خود قرار می دهیم سپس دستان خود را زیر شکم حریف قلاب می کنیم به طوری که یکی از دست هایمان مچ دست دیگر را گرفته باشد سپس زانو ها را کمی خم کرده و به سرعت راست می کنیم و هم زمان با دست حریف را به بالا می کشیم تا پاهای حریف روی شانه های شما قرار گیرد سپس دو کف دست را روی سینه حریف قرار می دهیم و کمر خود را خم کرده و همزمان با دست ها حریف را به زمین می کوبیم.

نکته ها:
1.هرگز زانو های خود را زمان زمین زدن حریف خم نکنید(ممکن است به کمرتان سدمه بخورد)
2.دقت کنید که 40% این فن بستگی به حریف دارد و اگر همکاری نکند شما موفق به زدن این فن نمی شوید.
3.اگر در هنگام بلند کردن پاهای حریف از روی سر شما رد شد کتف های او را بگیرید(حریف به شکل سلیب در می آید) و بقیه فن را اجرا کنید
4.سعی کنید این فن را به کسی که وزنش از شما بیشتر است نزنید
۶.suplex

زننده فن: همه کشتی کج کاران

ابتدا با یک لگد حریف را خم کرده سپس با دست چپ(یا بلعکس) گردن حریف را محکم گرفته و با دست راست دست چپ حریف را گرفته و روی گردن خود قرار می دهیم(باید کمی خم شوید) سپس با دست راست پهلوی حریف را می گیریم(می توانید کمر بند یا شروار حریف را نیز بگیرید) سپس زانو ها را کمی خم کرده و به سرعت راست می کنیم و به کمک دست و گردن حریف را بلند می کنیم و خود را به سمت عقب ول می کنیم و همراه حریف به زمین می خوریم.(حریف به صورت عمودی بلند می شود.)

نکته ها
برای بلند کردن حریف از به پهلوی به جای گرفتن کمر بند دست راست خود را بین پاهای او قرار دهید در این صورت نیازی به زمین خوردن خودتان نیست.
دقت کنید که هنگام زمین خوردن خودتان سر شما با زمین بر خورد نکند .
دقت کنید که این فن از دو طرف قابل اجرا است یعنی حریف در صورت موفق نشدن شما می تواند در همان حالت این فن را به شما بزند.suplex

٧.The pedigree

زننده فن: triple H


ابتدا با یک لگد حریف را خم کرده و سر او را در بین پاهای خود قرار می دهیم دست های حریف را گرفته به به طوری که آرنجمان روی آرنج حریف قرار بگیرد و و دستمان حالت نود درجه بگیرد و دست خود را قفل می کنیم(در این حالت دست های حریف به شکل M در می آیند.)
زانوهایمان را خم کرده و خیلی کم به عقب می پریم (باید با زانو روی زمین فرود بیایید.)و همزمان کف دست هایمان را روی پشت حریف قرار داده تا محکم تر به زمین بخورد یا می توانیم دست های خود را از روی پشت حریف برداشته و روی شانه هایش قرار دهیم.

نکات:
1.دقت کنید که حریف باید در حالت گیجی بالای 20% باشد زیرا ممکن است شما را بلند کند و به زمین بکوبد.
2.هرگز دست های حریف را زیاد نکشید تا سینه حریف جلو بیاید.
٨.Chokeslam

زننده فن: Kane , The Undertaker , Bigshow &…

ابتدا با دست راست گردن حریف را گرفته و با دست چپ دست راست حریف را رو شانه راست خود قرار می دهیم به طوری که شانه ما تا حد ممکن به شانه حریف نزدیک شود سپس پای راست خود وسط پای حریف قرار می دهیم و با دست چپ کمر یا کمربند و یا شلوار حریف را می گیریم .سپس زانو ها را کمی خم کرده و حریف را با تمام قدرت از زمین بلند می کنیم.
برای به زمین کوبیدن حریف دست راست به طرف جلو و دست چپ را به سمت خود می کشیم در حین انجام این کار کمر خود را کمی رو به جلو خم می کنیم و دست چپ خود را از پشت حریف بر می داریم.
توجه:
1.برای زدن این فن حریف باید در حالت گیجی بالای 10% باشد .
2.این فن را حد اکثر به کسی که وزنش یک سوم از شما بیشتر است می توانید بزینید.
3.مراقب باشید در هنگام گرفتن گردن حلقوم حریف را به داخل فشار ندهید.(ممکن است باعث خفه شدن او بشوید.ch

٩.FU
زننده فن : جان سینا

برای زدن این فن ابتدا باید با دست چپ دست راست حریف را گرفته و همزمان دست راست دور ران راست حریف قلاب کرده به صورتی که گردن شما روی پهلوی حریف قرار گیرد (بهتر است دست حریف را کمی کشیده تا حریف خم شود یا لگدی به شکم حریف بزنید و او را خم کنید) در این حالت کمی زانو ها را خم کرده و به سرعت زانو ها را راست کرده و همزمان دست حریف را می کشیم و حریف را با تمام قدرت بلند می کنیم (همه این کارها باید در مدت 1 ثانیه انجام شود) حالا دست چپ را روی گردن حریف قرار داده و به سرعت دست چپ خود را به طرف پایین می کشیم و با دست راست حریف را هل می دهیم و حریف را به زمین می کوبیم.(ممکن است هنگام بلند کردن حریف با آرنج به سر شما ضربه بزند پس با سرعت این کار ها را انجام دهید تا فرصت ضربه به او ندهید)fu
Please don’t try this at Home
اسم حرکت:piledriver

مخترع این حرکت آندرتیکر هست که بعد از گذشت یکسال از کار آندرتیکر این فن معروف به piledriver tompstone (تومپستون) شد.در مورد این فن به جرات میشه گفت که کارساز ترین فینیشن میباشد که به جز کین کسی روی این فن بلند نشده.

اسم حرکت:Arm twist ropewalk

باز هم مخترع این فن آندرتیکر بود که زدن این فن بوسیله ی آندرتیکر مورد حمایت بسیاری از تماشاچیان قرار میگرفت.

اسم حرکت:Crossbody

بهترین نوع این فن رو جف هاردی انجام میداد.

اسم حرکت:Diving headbutt

مخترع این فن هارلی ریس بود . زدن این فن مهارت و شجاعت خاصی می خواست که کریس بنوای مرحوم این فن رو به نحو احسن انجام میداد.برادران سانتو در لیگ ROH هم این فن رو به عنوان فینیشن خود برگزیدند.

اسم حرکت:Flying clothesline

مخترع این حرکت هم کین هست و تنها اجرا کننده ی این فن هم هست.

اسم حرکت:Flying back elbow

این حرکت رو کارلیتو به زیبایی انجام میده که من شخصا خیلی این فن رو دوست دارم.

اسم حرکت:Frog splash

مخترع این حرکت Art barr بود و ادی گوررو و راب ون دام بهترین مجری های این فن هستند.این حرکت بسیار زیبا و نیاز به شجاعت زیادی دارد که به نظر من راب ون دام این فن رو از تمام کج کاره بهتر انجام میده که بعد ها این فن rvd به five-star Frog splash معروف شد.

اسم حرکت :Camel clutch

یکی از درد آور ترین فن ها که با کمی نمایشی شدن کشتی کج این فن به سوپراستارهای منفور واگذار شد.از بهترین مجری های این فن هم میشه به ایرون شیخ (1980) و اسکات استاینر اشاره کرد.

اسم حرکت:crossface

مخترع این فن Dean malanko هست . بهترین مجری فن هم همونطور که میدونید کریس بنوا هست که با اجرای این فن توسط کریس اسمش به Crippler Crossfaceتغییر پیدا کرد.

اسم حرکت:Full nelson

بهترین مجری این فن کریس مسترز هست که تا حالا فقط بابی لشلی تونسته قفل مسترز رو باز کنه.

اسم حرکت:chokeslam

این فن رو همتون باهاش آشنایی دارید و سه نفر این فن رو به خوبی میزنند :کین بیگشو و آندرتیکر که به نظر من بهترین وزیباترین این فن رو کین انجام میده.این طرفدار خیلی زیادی دارد.

اسم حرکت:olampic slame

این فن رو کورت انگل به بهترین شکل ممکن انجام میده و تونسته روی خیلی از کج کارهای سنگین وزن این فن رو اجرا کنه مانن بیگشو و مارک هنری.

اسم حرکت:F-U

این فن هم نیاز به معرفی نداره و به نظر من یکی از نمایشی ترین فن های کشتی کچ هست.

اسم حرکت:Stunner

و اخرین فن هم که یکی از معروفترین فن های کشتی کچ هست استانر هست که مخترع اون میکی ویپرک است.بهترین مجری این فن ston cold steve austinاست که یکی از زیبا ترین این فن رو در رسولمینیا 18 بر روی اسکات هال زد که من خودم خیلی حال کردم

یکشنبه 16 فروردین 1388 توسط hbk | نظرات ()پست الکترونیک
تماس با مدیر
RSS
ATOM
hbk
پاتوق دختر پسرای ایرانی
همه پیوندها
فروردین 1389
اسفند 1388
بهمن 1388
آذر 1388
مهر 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
اردیبهشت 1388
فروردین 1388
ركورد شاون مایكلز در رسلمنیا، صحبتهای او بعد از بازنشستگی
خاداحافظی شان مایكلز
شان مایكلز در رسلمنیا
تاریخچه بازیهای شان مایكلز تا April 16, 2007 - RAW
كار به طور پاره وقت
واژه ها و اصطلاحات به كار رونده در دنیای پرورسلینگ
بررسی مونترال اسكروجاب‌((شان مایكلز در برابر برت هارت))
Iwill give you a Show like you have never ever seen before ..why ? Because I can
دل شكستگی و پیروزی
return hbk
تایترون شان
اسمکدان جمعه ، 3م جولای سال 2009
اندرتیکر و منکایند
راو 1 ژوئن 2009
آسیب دیدگی شان مایکلز
لیست آخرین مطالب
بیو گرافی شان مایکلز
رینگ
کشتی کج چیست؟
تاریخچه مسابقات hell in cell
معرفی برخی از مبارزات کشتی کج
بهترین کشتی گیر تاریخ wwe کیست؟


بازديدهاي امروز : نفر
بازديدهاي ديروز : نفر
كل بازديدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :